צור קשר

דפים ישנים דפים ישנים

יבשנים לחממות

איכותם של הגידולים החקלאיים מושפעת מתנאי האקלים השוררים בשטח הגידול. בגידול בחממות יש לשמור על שיעורי לחות בסביבותRH  80% ועל פיזור אוויר אחיד בחלל. 

תנאים אלו חשובים מאוד להתפתחות התקינה של הגידולים וכתוצאה מכך לגידול בתפוקה בקטיף. סילוק עודפי הלחות בהתחשב בפערי הטמפ' במעבר בין היום ללילה ובין עונות השנה הוא גורם חיוני לתהליך.

שימוש ביבשנים המשלבים ספיחת לחות יחד עם חימום האוויר מבטיח שמירה על תנאי אקלים מיטביים יחד עם חיסכון ניכר באנרגיה. האוויר בחממה מסוחרר ומיובש באמצעות היבשן ומוחזר לחממה בשיעורי הלחות והטמפרטורה הרצויים. תהליך זה עושה שימוש באנרגיה עד כדי מיצוי מוחלט. עודפי המים משמשים להשקיית החממות ואדי המים מומרים לאנרגיה המשמשת לחימום האוויר ולעלייה בטמפרטורות לרמות הרצויות.

היבשנים של עינב טכנולוגיות מבטיחים שמירה על תנאי אקלים מיטביים לגידולי חממה, קרי: 80%RH ו- 18°C.

בתהליך הייבוש מומר החום הכמוס לחום שחוזר לחממה. אם יש צורך בחימום נוסף האוויר עובר דרך סליל מים חמים שמעלה את טמפרטורת החלל בחממה

שימוש ביבשנים של עינב טכנולוגיות מבטיח פיזור אוויר אחיד בכל רחבי החממה. קביעת אופן פיזור האוויר וחלוקתו נעשית על ידי מהנדסים מומחים של עינב טכנולוגיות בשיתוף עם הלקוח.

ליבשנים נוספים

למידע נוסף ולייעוץ אישי

054-4909999

יצירת קשר

עד 40 תווים